ULGI


ULGI CENOWE BILETÓW
NAZWA ULGI
% ULGI
RODZAJ BILETU
STRAŻ.GR-OCHR.SK
100%
Miesięczny
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
95%
Miesięczny
OPIEKUN INWAL. WOJ. 1 GR
95%
Miesięczny
OPIEKUN. OSOBY NIESAMODZ.
95%
Miesięczny
NIEWIDOMY NIE SAM - KOM ZWYK
93%
Miesięczny
NIEWIDOMY NIE SAM - KOM POŚP
51%
Miesięczny
DZIECKO NIEPEŁNOSPR.
78%
Miesięczny
OP DZIECKA NIEPEŁNOSPRAW.
78%
Miesięczny
INWAL WOJ. 1 GR
78%
Miesięczny
DZIECKO DO 4 LAT OS. MIEJSCE
78%
Miesięczny
NIEWIDOMY  OF. DZ. WOJENNYCH
78%
Miesięczny
POLICJANT SŁUŻBA
78%
Miesięczny
ŻOŁNIERZ ŻW
78%
Miesięczny
ŻOŁNIERZ NIE ZAWOD
78%
Miesięczny
NIEWIDOMY NIE SAM - KOM POŚP.
51%
Miesięczny
STUDENT
51%
Miesięczny
OSOBA NIESAMODZ. KOM. ZWYK.
49%
Miesięczny
UCZEŃ
49%
Miesięczny
INWALIDA WOJ
37%
Miesięczny
KOMBATANT
37%
Miesięczny
DZIECKO 4 - 5 LAT
37%
Miesięczny
NAUCZYCIEL AKAD
37%
Miesięczny
NIEWIDOMY
37%
Miesięczny
OSOBA NIESAMODZ. KOM. POŚP.
37%
Miesięczny
NAUCZYCIEL
37%
Miesięczny
NIEWID NIE SAMODZ KOM. POŚP.
10%
Miesięczny
 
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
95%
Jednorazowy
OPIEKUN INWAL. WOJ. 1 GR
95%
Jednorazowy
OPIEKUN. OSOBY NIESAMODZ.
95%
Jednorazowy
NIEWIDOMY NIE SAM - KOM ZWYK
93%
Jednorazowy
DZIECKO NIEPEŁNOSPR.
78%
Jednorazowy
OP DZIECKA NIEPEŁNOSPRAW.
78%
Jednorazowy
INWAL WOJ. 1 GR
78%
Jednorazowy
DZIECKO DO 4 LAT OS. MIEJSCE
78%
Jednorazowy
NIEWIDOMY  OF DZIAŁ WOJ.
78%
Jednorazowy
POLICJANT SŁUŻBA
78%
Jednorazowy
ŻOŁNIERZ ŻW
78%
Jednorazowy
ŻOŁNIERZ NIE ZAWOD
78%
Jednorazowy
NIEWIDOMY  OF. DZ. WOJENNYCH
78%
Jednorazowy
NIEWID NIE SAMODZ KOM. POŚP.
51%
Jednorazowy
DZIECKO 4 - 5 LAT
37%
Jednorazowy
NIEWIDOMY
37%
Jednorazowy
INWALIDA WOJ
37%
Jednorazowy
KOMBATANT
37%
Jednorazowy
OSOBA NIESAMODZ. KOM. POŚP
37%
Jednorazowy
UCZEŃ komunikacja zwykła
20%
Jednorazowy
STUDENT komunikacja zwykła i pospieszna
20%
Jednorazowy
SENIOR komunikacja zwykła
20%
Jednorazowy