BILETY ZA PRZEJAZD NALEŻY NABYWAĆ NATYCHMIAST PO WEJŚCIU DO AUTOBUSU
U KIEROWCY!
Bilety miesięczne można nabywać w biurze firmy
w Cieszynie - Plac Wolności 3, lokal - (parter lewa strona).
Najlepiej bilety nabywać przed pierwszym dniem nowego miesiąca
Bilety można nabywać od poniedziałku do piątku
od godz 7:30 do 14:00
pierwszy i drugi wtorek miesiąca do godz. 16:00
UWAGA ! JAZDA BEZ WAŻNEGO BILETU PODLEGA KARZE GRZYWNY!
nie przyjmujemy rezerwacji biletów na kursy obsługiwane przez naszą firmę.
KUPUJĄC BILET ULGOWY NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO JEGO NABYCIA
BEZ WEZWANIA KIEROWCY!